Rapportage Gemak

Geïntegreerde jaarrekeningsoftware in de cloud


Meer weten?

Met Rapportage Gemak kun je jaarrekeningen opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel of bank. Daarnaast beschik je over tussentijdse rapportagemogelijkheden en ondersteunt het uitgebreide dashboard bij het adviseren van klanten. Rapportage Gemak is nu beschikbaar voor micro- en kleine entiteiten en wordt in de nabije toekomst uitgebreid voor grotere entiteiten.

Met Rapportage Gemak

 

 • kun je simpel consolideren en presenteren – In de consolidatiestaat houd je grip op je eliminaties. Door dynamische journaalposten in te stellen, automatiseer je de consolidatie en kun je tussentijdse cijfers eenvoudig op groepsniveau presenteren.
 • maak je hergebruik van cijfers – Rapportage Gemak is onderdeel van Accountancy Gemak: één platform voor jaarrekening, KvK-depot, belastingaangiftes en in de toekomst ook het werkprogramma. Hiermee hoef je gegevens maar één keer te bewerken. Met een directe koppeling met boekhoudsoftware kun je correcties op de cijfers ook automatisch terugschrijven.
 • heb je inzicht en geef je beter advies – Door informatie uit verschillende domeinen (waar onder boekhouding en loonadministratie) te combineren, kom je tot nieuwe inzichten waarmee je je klant beter kunt adviseren.


In 4 stappen van rapportage naar inzicht
Rapportages worden gemaakt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om relevante stuurinformatie te creëren. Bij de eerste gaat het om de spreekwoordelijke ‘tick in the box’, bij de tweede wil je waarde toevoegen op basis van inzichten. Met deze vier stappen ga je van rapportage naar inzicht.

 

 • Volledig – Inzichten zijn alleen waardevol wanneer je alle relevante aspecten in ogenschouw neemt, wanneer de informatie volledig is en wanneer je verder kunt kijken dan wat er standaard wordt verwacht.
 • Nauwkeurig – Bij nauwkeurigheid hebben we het over kwaliteit van de vastgelegde gegevens. Door routinematige handelingen te automatiseren, worden er niet alleen minder fouten gemaakt, maar gaat het vastleggen van data bovendien een stuk sneller.
 • Tijdig – Tijdigheid gaat over het moment waarop informatie beschikbaar is en in welke mate de gegevens/inzichten er op dat moment nog toe doen.
 • Domeinoverstijgend – Maak je gebruik van tools die allemaal op één platform draaien, dan heb je eenvoudig toegang tot de gegevens die daarin zijn vastgelegd. Hierdoor kun je onverwachte relaties tussen deze gegevens boven tafel krijgen en kom je tot domeinoverstijgende inzichten.

Van rapportage naar inzicht
Rapportages die accountants maken voor hun klanten helpen niet alleen bij het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Ze voorzien hen daarnaast steeds meer van inzichten en advies om beter te kunnen ondernemen. De mate waarin zij bij kunnen dragen aan het succes van hun klanten, wordt bepaald door de volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid van de inzichten. Wat heb je als accountant nodig om zo goed mogelijk aan deze drie voorwaarden te voldoen?


Benieuwd naar meer tips voor het realiseren van inzichten ten behoeve van waardevolle advisering aan je klant?De voordelen van Rapportage GemakInrichtingsjaarrekening klein en micro opstellen en deponeren bij de bank en Kamer van Koophandel


Labelen van grootboek-rekeningen in de kolommenbalans


Foutloos gegevens uitwisselen tussen VPB, jaarrekening, bank-deponering en KvK-depot


Directe koppeling met boekhoudsoftware en vastgelegde labels leidt tot eenvoudig te presen-teren periodieke cijfers


Rapportage Gemak in een notendop

 

 • Op dit moment kun je de inrichtingsjaarrekening klein en micro opstellen en deponeren bij de bank en Kamer van Koophandel. Dit rapport kun je zowel enkelvoudige als geconsolideerd opstellen. De cijfers zijn op een centraal punt in de kolommenbalans te corrigeren en terug te boeken naar de boekhouding zodat je geen dubbel werk hoeft te doen. Is er sprake van een directe koppeling met Boekhoud Gemak/Multivers, of andere boekhoudsoftware, dan kun je op het moment dat je een vraag hebt over saldi op een grootboekrekening, simpelweg ‘doorzoomen’ naar de grootboekmutatiekaart en/of de specifieke factuur.
 • In de kolommenbalans label je de grootboekrekeningen. Na het importeren van de cijfers vanuit de boekhouding ken je labels toe aan elk grootboeknummer. De applicatie geeft hierbij een voorzet op basis van RGS-code, omschrijving en grootboeknummer. Na het labelen heb je direct inzicht in het resultaat en kun je verder met het toevoegen van journaalposten om cijfers te corrigeren.
 • Maak je gebruik van meerdere oplossingen van Accountancy Gemak, dan stelt de kolommenbalansfunctionaliteit je als gebruiker instaat om foutloos gegevens uit te wisselen tussen VPB, jaarrekening, bank-deponering en KvK-depot. Dit kan omdat achter elk label een RGS-tag of Fiscaal Gemak tag hangt, waardoor de cijfers op de juiste positie worden geplaatst in het type rapport dat je nodig hebt.
 • Het combineren van data die wordt opgehaald uit de fiscale aangiftes en loonadministratie leidt tot verrassende inzichten die de basis leggen voor nog beter advies aan je klanten.

Domeinoverstijgend advies en hoge efficiency
Rapportage Gemak is beschikbaar op hetzelfde platform als Fiscaal Gemak en binnenkort Werkprogramma Gemak die bovendien alle gebruikmaken van dezelfde dataset. Voor de gebruiker betekent dit een aanzienlijke efficiencyslag en een mogelijkheid om fouten te reduceren. Gegevens worden eenmalig bij de bron vastgelegd en vervolgens hergebruikt.

 

Maak nu kennis met de andere onderdelen van Accountancy Gemak:Fiscaal Gemak


Lees meer

Werkprogramma Gemak


Lees meer

Accountancy Gemak


Lees meer

Kantoor Gemak

Combineert CRM, planning, tijdregistratie en facturatie.


Lees meer

Boekhoud Gemak

Ook boekhouden doe je vanaf nu met gemak!


Lees meer

HR & Salaris Gemak

Krachtige, flexibele en betrouwbare HR en salaris software


Lees meer

Benieuwd wat Rapportage Gemak voor jouw kantoor kan doen?