PSD2; wat moet ik ermee?


Door: Kuno Klumpers | 16 september 2019

Al enige tijd gaat de term PSD2 over het internet en wordt er aandacht aan besteed in de media. Maar wat is PSD2 eigenlijk? En wat betekent PSD2 dat voor jou als consument of voor jouw organisatie. Welke impact heeft PSD2 op de bedrijfsvoering of op de software die je van Unit4 Bedrijfssoftware gebruikt? In deze blog willen we je antwoord geven op deze vragen.

 

Wat is PSD2?

PSD2 is een afkorting van Payment Services Directive. Dit is de nieuwe Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. PSD2 is een uitbreiding op PSD1-wetgeving die sinds 2007 van kracht is. PSD2 voorziet in een aantal richtlijnen die door de opkomst van internet en mobiel betalingsverkeer nodig waren. Op 19 februari 2019 is PSD2 in Nederland reeds gedeeltelijk in werking getreden. Het laatste deel van de wetgeving is sinds 14 september 2019 van kracht, waarmee PSD2 pas echt in zijn volledigheid geëffectueerd is en de bankensector er daadwerkelijk klaar voor moeten zijn.

 

Waarin voorziet PSD2?

De doelstelling van PSD2 is in grote lijnen het bevorderen van innovatie en concurrentie binnen het betalingsverkeer in Europa en tegelijkertijd het goed beschermen van (persoons)gegevens. Onder PSD2 zijn een tweetal nieuwe diensten geïntroduceerd, te weten:

 

  • ‘Account Information’, ofwel het kunnen verschaffen van toegang tot rekeninginformatie. Dit geeft de rekeninghouder de mogelijkheid om rekeninginformatie beschikbaar te stellen aan derden, zodat ook vanuit andere applicaties dan het bankenportaal of de bankenapps de informatie benaderd kan worden. Handig voor bijvoorbeeld digitale huishoudboekjes voor consumenten, maar ook financiële bedrijfsapplicaties, zoals boekhoudpakketten of adviesproducten voor bijvoorbeeld financieel adviseurs of verzekeraars.
  • ‘Payment Initiation’, waarmee het mogelijk wordt om internet of mobiele betalingen te initiëren vanuit derdenapplicaties. Deze dienst biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om alternatieve producten en diensten voor iDEAL of creditcardbetalingen te ontwikkelen of betaalfuncties direct in bijvoorbeeld boekhoudsoftware op te nemen, zodat dit proces nog sneller en eenvoudig kan verlopen.

Banken zijn verplicht beide diensten onder PSD2-wetgeving aan te bieden aan hun klanten. Hiervoor hebben alle banken een connectiviteitsplatform gemaakt waar door middel van API’s informatie kan worden opgevraagd. Ook zou het mogelijk kunnen worden dat aanbieders als Facebook en Google toepassingen gaan bieden om rekeninginformatie op te halen en te combineren met data om zo nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

 

Wie heeft er dan toegang?

Gelukkig is de rekeninginformatie of betaal-initiatie-mogelijkheid niet zomaar toegankelijk voor derden. Als rekeninghouder zul je expliciet toestemming moeten geven (‘consent’ heet dat onder PSD2) om de derde applicatie toegang tot de rekeninginformatie te geven. Ook is het mogelijk deze toestemming op ieder willekeurig moment weer in te trekken. Daarnaast is in de wetgeving geregeld dat de derde partij waaraan jij toestemming hebt gegeven, de informatie niet mag doorspelen aan derden. Als extra beveiliging is bovendien voorzien dat je deze toestemming iedere 90 dagen opnieuw moet verlenen. Op deze manier behoud je als rekeninghouder de controle.

 

Kan iedere applicatie informatie ophalen?

Om dit alles in goede banen te leiden mag niet zomaar iedere partij informatie ophalen bij de banken, ook al geef jij er als gebruiker toestemming voor. Alleen partijen die een PSD2-vergunning bij de nationale bank van een van de aangesloten landen hebben verkregen kunnen toegang krijgen tot de informatie. Hiervoor is zeer strenge wetgeving gemaakt ter bescherming van de consument en/of bedrijven enerzijds en anderzijds om witwassen, fraude of het financieren van een criminele organisatie of terrorisme zo veel mogelijk tegen te gaan.

 

Partijen die integraties met banken willen maken zullen een vergunning bij de nationale bank moeten aanvragen en daarmee aan zeer strenge eisen moeten voldoen ten aanzien van compliance, beveiliging en procedures. Bovendien komt de organisatie die de vergunning ontvangt daarmee onder financieel toezicht van de nationale bank (in Nederland DNB) te staan. Het traject om een vergunning aan te vragen is een forse investering voor partijen die aan PSD2-wetgeving willen voldoen.

 

PSD2 en boekhoudpakketten

In Nederland zijn er al een aantal jaren diverse koppelingen beschikbaar tussen banken en diverse leveranciers van boekhoudpakketten, zo ook Unit4 Multivers en Unit4 Accounting. Met Rabobank, ING Bank, ABN AMRO en Triodos zijn de afgelopen jaren reeds koppelingen gerealiseerd en tienduizenden rekeningen aangesloten. Omdat alle banken verplicht zijn om aan PSD2-wetgeving te voldoen, komen er voor boekhoudleveranciers en andere marktpartijen in de toekomst daarmee mogelijkheden beschikbaar om ook andere banken aan te sluiten.

 

Bankenkoppeling onder controle

Belangrijk om te weten is dat na 14 september de bestaande vertrouwde bankenkoppelingen gewoon blijven bestaan. Als klant van Unit4 Bedrijfssoftware kun je dus gewoon doorwerken. De verwachting is dat de huidige bankenkoppelingen voorlopig blijven bestaan en pas op een termijn van 12-24 maanden gefaseerd vervangen zullen worden door een op PSD2 gebaseerde technologie. Uiteraard werken wij nauw samen met banken om deze overstap zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

 

De voor- en nadelen van PSD2 versus de huidige bankenkoppeling

Ten opzichte van de huidige boekhoudkoppelingen biedt PSD2 mogelijkheden om meer realtime informatie op te halen, daar waar de bankenkoppeling nu eens per dag informatie in het boekhoudpakket aanlevert. Naast zakelijke rekeningen biedt PSD2 ook de mogelijkheid om informatie van particuliere rekeningen op te halen. Dat zijn zeker voordelen van PSD2.

 

Maar PSD2 is niet in alles zaligmakend. Het grootste nadeel van PSD2 in vergelijking met de huidige bankenkoppelingen is momenteel dat iedere 90 dagen opnieuw toestemming moet worden gegeven door de rekeninghouder. Met name daar waar accountants en administratiekantoren administraties en bankgegevens van hun klanten verwerken betekent dit een hoop overhead en een stap terug voor wat betreft efficiency van het kantoor. Samen met de banken en met DNB wordt momenteel gezocht naar mogelijke oplossingen om dit op te lossen. Aan de betaalinitiatiekant kent PSD2 momenteel nog geen mogelijkheden om batchbetalingen of incasso’s te versturen, daar waar dit middels de huidige bankenkoppelingen wel mogelijk is. De verwachting is dat banken dit als aanvullende diensten tegen vergoeding aan rekeninghouders gaan aanbieden. Dit zal de komende maanden door banken verder uitgekristalliseerd en bekend gemaakt worden.

 

Unit4 Bedrijfssoftware en PSD2

Uiteraard volgen we bij Unit4 Bedrijfssoftware het onderwerp PSD2 al geruime tijd en houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zo is er veel contact met experts in de markt die ons daarin adviseren en uiteraard wordt ook op technisch gebied onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de nieuwe diensten en vooral de meerwaarde die het voor onze klanten kan bieden. Zo hebben we bij Unit4 Bedrijfssoftware veel ideeën over nieuwe innovaties waarmee we onze software nog beter kunnen maken en de boekhouding, rekeninginformatie en betaalstromen nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten.

 

Uiteraard kijken we ook met gezonde ondernemerszin naar de andere facetten van PSD2, zoals de eisen ten aanzien van de vergunningplichten en de impact op onze bedrijfsvoering. Om de mogelijkheden die PSD2 biedt maximaal te kunnen benutten zijn er diverse scenario’s mogelijk die momenteel binnen Unit4 Bedrijfssoftware bekeken worden. Ook mogelijke samenwerkingen met andere marktpartijen is aan onderzoek onderhevig. Dit alles om een goede afweging te maken voor zowel Unit4 Bedrijfssoftware als onze klanten.

 

Unit4 Bedrijfssoftware; alles onder controle

Komende periode houden wij u actief op de hoogte van de ontwikkelingen van PSD2 en wat dit voor de verdere ontwikkelingen van onze producten zal inhouden. Uiteraard blijven wij er naar streven onze producten te blijven verbeteren om klanten in staat te stellen de boekhouding zo efficiënt mogelijk te kunnen voeren. Als Unit4 Bedrijfssoftware zitten we kort op de bal en schakelen met marktpartijen en experts uit de financiële wereld om te zorgen dat we de juiste stappen op het juiste moment gaan zetten. We hebben bij Unit4 Bedrijfssoftware sinds enkele weken de pay-off onder ons Logo ‘Alles onder controle’. Dit is ook zeker van toepassing op PSD2!