RGS en SBR in accountancysoftware: Standaardisering levert gebruikers veel op


Door: Ynze Sipkema | 27 november 2019

RGS en SBR in accountancysoftware: Standaardisering levert gebruikers veel op

Standaardisering moet uiteindelijk zijn weg vinden binnen kantoren en de te gebruiken software binnen kantoren. Pas wanneer taxonomieën echt op elkaar aansluiten komt dat van de grond. In praktische termen: het moet voor een accountantskantoor weinig uitmaken of een rapportage voor een bank, de KvK of voor de Belastingdienst wordt opgesteld. Standaardisering is het sleutelwoord. Er zijn inmiddels softwarepartijen die hier dankzij SBR en RGS flinke stappen hebben gezet. De voordelen vertalen zich in rapportages voor verschillende partijen die nu veel eenvoudiger in één workflow kunnen worden opgenomen. Fiscaal Gemak is zo’n partij, maar zij zijn zeker niet de enigen.

 

Ynze Sipkema

Het is een verhaal van een startup. Vier jonge mensen beginnen voor zichzelf. Drie studenten fiscale economie en een afgestudeerde accountant. Niet in de horeca of handel. Nee, software, cloudoplossingen, SBR als startpunt. Iets bouwen wat nog niet bestaat. Dat was in 2012 het begin van Fiscaal Gemak, een online pakket om IB- en VpB-aangiften te kunnen indienen.

Nu is Fiscaal Gemak een van de spelers in de fiscale markt. Medeoprichter Ynze Sipkema vertelt er graag over. Fiscaal Gemak is onlangs overgenomen door Unit4 Bedrijfssoftware. De software koppelt aan vrijwel alle in Nederland gebruikte accountingsoftware.

 

SBR en cloud als startpunt

Het feit dat het bedrijf nog geen zeven jaar bestaat betekent dat het destijds kon beginnen met een schone lei. Een cloudgebaseerde softwareapplicatie waarmee fiscalisten en accountants op een makkelijke wijze BTW-, IB- en VpB-aangiften konden opstellen en verzenden. Inmiddels hebben zij een zeer stevige en gezonde marktpositie.

 

Sipkema laat weten dat nu alle aangiften via Fiscaal Gemak kunnen worden uitgevoerd. Dus niet alleen reguliere BTW-, IB- en VpB-aangiften, maar ook bijv. erf- en schenkbelasting, uitstel en toeslagen. Kortom, alle mogelijke fiscale vragen. En daar houdt het niet op. Vervolgstappen zijn genomen: KvK-deponeringen, jaarrekeningen en bankrapportages kunnen inmiddels ook via Fiscaal Gemak worden gerealiseerd.

 

RGS is basis

XBRL is de basis van het pakket. SBR/XBRL was het startpunt, daaraan hebben ze zelf RGS-codes gekoppeld. Dit zorgt voor een eenduidige opzet en het gegeven dat wanneer de gebruikte accountingsoftware een RGS-export kan leveren – en dat kunnen veruit de meeste pakketten – dan is het gebruik van Fiscaal Gemak relatief eenvoudig. In de ideale wereld kan dan de informatie uit de accounting- of rapportagesoftware direct worden ingelezen en kunnen de fiscale- en jaarrekeningrapportages gemaakt worden.

 

Eerder verschillen in taxonomieën

Dat matchen van verschillende taxonomieën is niet altijd een vanzelfsprekend gegeven geweest. Daar hebben we ook op Accountancy Vanmorgen over geschreven. Verschillen in taxonomieën: fiscaal, KvK, banken leidden in het verleden soms tot onnodig extra werk voor de accountant. Dat gold dus ook voor de bankentaxonomie. Voorheen werden daar uitvragen gedaan die voor andere rapportages niet noodzakelijk waren. Die informatie moest dus apart worden toegevoegd. Denk aan termijnen van uitstaande debiteuren. ‘Verschillende taxonomieën, waarin niet altijd alles op elkaar aan sloot, waren een fact of life. Dat ligt nu wel achter ons,’ aldus Ynze.

 

Nu is er de SBR-jaarrekening, gebaseerd op de inrichtingsjaarrekening. Deze sluit aan bij de bestaande rapportages. Er is geen sprake meer van maatwerk voor de banken.

 

One size fits all en toch maatwerk

In de afgelopen jaren zijn er vele concrete verbeteringen in RGS en de aansluitende taxonomieën tot stand gekomen. De bankentaxonomie – uitvraag kredietrapportages en kredietaanvragen – sluiten nu veel beter aan bij de taxonomie voor de jaarrekening en de Belastingdienst. ‘In het verleden werd teveel vanuit de bank gedacht. Er werd te veel gedetailleerde informatie opgevraagd. Daardoor hadden kantoren veel werk om een kredietrapportage via XBRL aan te leveren. Dat leidde ertoe dat ondernemers en accountants ervoor kozen om een PDF aan te leveren die ook door de bank ook nog eens werd geaccepteerd. De PDF was veel minder werk omdat de uitvraag daarvoor inhoudelijk anders – beknopter – was dan de uitvraag in SBR. Dat is nu echt verbeterd.’

 

‘De bankentaxonomie sluit nu veel beter aan bij die van de jaarrekening. Dit betekent concreet dat de jaarrekeningrapportage nu zonder extra werk aansluit op de bankenrapportage en vice versa. Tegelijkertijd wordt in de software ook niet teveel informatie gevraagd. Datgene wat de bank niet hoeft te weten wordt ook niet in een bankenrapportage opgenomen. De verschillende taxonomieën gebruiken allemaal dezelfde basisinformatie, maar vragen niet meer uit dan de informatiebehoefte van de vragende partij. Dat scheelt ondernemer en accountant veel gedoe en biedt ook de zekerheid dat er niet onnodig informatie wordt gedeeld.’

 

Wensenlijstje RGS en SBR

Grote stappen zijn gezet en dat maakt de taxonomieën nu echt bruikbaar in de praktijk. En dan maakt het volgens Sipkema niet uit of je het nu over hele kleine of grote ondernemingen hebt. Hij heeft echter nog wel een wensenlijstje. Bij nieuwe branches, zoals de agrarische sector, wordt de bankentaxonomie weer sterk uitgebreid. Hij pleit ervoor dat hiervoor wel goed bij de softwareleveranciers wordt aangehaakt. Zij kunnen, zo stelt Ynze, heel goed overzien hoeveel inspanning dit bij de leveranciers en de klanten – ondernemers en accountants – kost.

 

In RGS zijn geen regels voor specifieke banken opgenomen. Dat vindt hij jammer. Dan zou je immers als accountant en ondernemer inzake een financieringsaanvraag beter je positie kunnen bepalen. Nadeel is dan misschien wel dat de taxonomie daardoor weer complexer wordt.

 

Ondanks dat er nu meer harmonie in RGS zit en dat vanuit een basis dataset eenvoudig de verschillende uitvragen kunnen worden gerealiseerd, mag het van Sipkema nog wel wat uitgebreider. Dat zou het opstellen van een kasstroomoverzicht en een standaard bankverklaring kunnen verbeteren. Hij voegt er wel aan toe dat dit een wensenlijstje is. Feit is dat – mede dankzij RGS – de software – niet alleen – van Fiscaal Gemak nu op een relatief eenvoudige werkwijze in verschillende uitvragen van verschillende partijen kan voorzien. Software waar de fiscalist mee aan de slag kan, maar ook de samenstelaccountant die een te deponeren jaarrekening of een kredietrapportage moet aanleveren.

 


Meer lezen en weten over SBR NEXUS?

In nauwe samenwerking met SBR Nexus hebben softwareleveranciers de afgelopen maanden de functionaliteit SBR Jaarrekening ingebouwd. Dit heeft geleid tot een gebruiksvriendelijk proces; makkelijk, snel en heel efficiënt. Bovendien voorkom je dat jouw klant behandelingskosten bij zijn bank moet betalen voor het handmatig verwerken van jaarcijfers in PDF. Bekijk hier alle informatie over de SBR Jaarrekening en welke softwarepakketten er al klaar voor zijn.