Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)


Door: Leo Overvoorde | 10 maart 2019

In navolging van diverse punten uit het regeerakkoord is begin november 2018 het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) ingediend. Het voorstel is met enige aanpassingen op 5 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. Zowel in de politiek, als ook achter de schermen, wordt er hard aan gewerkt om deze wet per 2020 in te laten gaan.

 

Voor een deel lijkt het alsof bepaalde maatregelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz, juni 2014) worden teruggedraaid, maar er zitten ook diverse nieuwe maatregelen in. Voor de HR- en salarispraktijk zijn de meest opvallende:

 

  • Er ontstaat een recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst;
  • De wijze waarop de transitievergoeding wordt vastgesteld, wordt gewijzigd;
  • De periode van de ketenregeling voor elkaar opvolgende tijdelijke contracten wordt verlengd van twee naar drie jaar;
  • Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als het eigen personeel;
  • De WW-premie wordt afhankelijk van het arbeidscontract met de medewerker, of het vroegtijdig beëindigen daarvan.

 

In het oorspronkelijk wetsvoorstel stond ook dat er in bepaalde situaties een proeftijd van drie of vijf maanden mogelijk wordt. Dit blijft echter ongewijzigd en beperkt tot de huidige twee maanden. Een aantal van de wijzigingen zullen gevolgen hebben voor Unit4 Personeel & Salaris software zelf en voor de gebruikers ervan. Met name de werknemerafhankelijke WW-premie wordt geraakt. Hoe dit zal uitwerken is voor een deel afhankelijk van de uiteindelijke voorschriften op het niveau van het UWV en de Belastingdienst. Zo wordt bijvoorbeeld voor de medewerker met een tijdelijk contract de hoge WW-premie betaald, maar dit wordt de lage WW-premie wanneer deze medewerker een vast contract gaat krijgen.

 

Unit4 volgt nauwlettend wat de overheid straks van de administrateur verwacht, zodat wij hier een goede invulling aan kunnen geven in onze applicaties.