Unit4 HR & Salaris Gemak: Training Portaal (Workflow) voor Accountancy klanten


Aanmelden

Waarom?

Past u de AVG al goed toe? Eén van de zaken waar u bijvoorbeeld aan moet denken bij deze nieuwe wetgeving is hoe u informatie op een veilige manier verstrekt aan uw klanten. Hoe verstrekt u bijvoorbeeld de loonstrook, loonjournaalpost of de betaalopdracht aan uw klanten? Het onbeveiligd e-mailen van deze gegevens brengt een zeer hoog risico met zich mee en wordt sinds 25 mei 2018 niet zomaar meer getolereerd. Door gebruik te maken van Unit4 HR & Salaris Gemak Online ontzorgt u uzelf en uw klanten door op dit gebied te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

 

Voor wie?

Accountancykantoren die gebruik maken van Unit4 HR & Salaris Gemak via onze SalarisCloud.

 

Voordelen van Unit4 Personeel & Salaris Online

Door gebruik te maken van onze Online applicatie kunt u uw klanten en haar medewerkers toegang geven tot een beveiligde omgeving waarin legio mogelijkheden aanwezig zijn:

 • De Online applicatie aan laten sluiten op de behoefte van elke organisatie door gebruik te maken van workflow processen. Betrek bijvoorbeeld de manager bij het accorderen van verlofaanvragen, declaraties of invoeren van nieuwe medewerkers.
 • Stel het digitaal dossier beschikbaar voor uw klant en haar medewerkers. De loonstrook, loonjournaalpost, betaalopdracht etc. zijn op deze manier beveiligd te ontsluiten.
 • Mogelijkheid om signalen in te stellen voor bijv. verjaardagen, jubilea of bijv. einddatum contract.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van de MobileHR app op mobiele devices met pushnotificatie. Laat bijvoorbeeld automatisch aan uw eindgebruiker weten wanneer de loonstrook klaar staat.

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de mogelijkheden wat Unit4 HR & Salaris Gemak Online voor uw organisatie kan betekenen. Tijdens de training, consultancy op locatie en nazorg worden de mogelijkheden, gespecificeerd op uw organisatie, met u besproken.

 

Voordelen van dit pakket

Door de gecombineerde aanpak van een klassikale training, consultancy bij u op locatie en (telefonische) nazorg, zorgen we dat u op korte termijn voldoende kennis heeft van Unit4 HR & Salaris Gemak Online en voldoende kennis heeft om dit binnen uw bedrijf voor meerdere klanten uit te rollen

Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen uit drie pakketten. Wilt u starten met de basisinrichting van Unit4 Personeel & Salaris Online (zonder Verlof & Verzuim), kies dan voor pakket 1.

Wilt u ook direct met Verlof & Verzuim aan de slag, kies dan voor pakket 2.

Maakt u nu reeds gebruik van Verlof & Verzuim 1.0 en wilt u een conversie naar Verlof & Verzuim 2.0, kies dan voor pakket 3.

Onderstaand een uitgebreide toelichting per pakket.

 

Pakket 1 (Unit4 HR & Salaris Gemak Online Workflow)

 • Installatie / activering van Unit4 HR & Salaris Gemak Online (Portaal) + app door Unit4
 • Training Unit4 HR & Salaris Gemak Online (Portaal) en gebruik app van 5 uur op locatie van Unit4 (1 persoon)
  • Basisinrichting Unit4 P&S Online in eigen klantomgeving voor 1 werkgever (alleen documentenarchief en ESS)
  • Uitleg over mogelijkheid inrichting aanvullende processen
 • Maximaal 1 dag op locatie bij de klant voor verdere ondersteuning bij inrichting van Unit4 P&S Online (Portaal)
 • Nazorg (remote) van maximaal 2 uur

Pakket 2 (Unit4 HR & Salaris Gemak Online Workflow + Verlof & Verzuim)

 • Inhoud van pakket 2 is gelijk aan pakket 1 aangevuld met:
 • Maximaal 1 dag op locatie bij de klant voor de basisinrichting van Verlof & Verzuim in eigen klantomgeving

Pakket 3 (Unit4 HR & Salaris Gemak Online Workflow + Verlof & Verzuim, inclusief conversie van Verlof & Verzuim 1.0 naar 2.0)

 • Inhoud van pakket 3 is gelijk aan pakket 2 aangevuld met:
 • Maximaal 1 dag op locatie bij de klant voor de conversie van Verlof & Verzuim 1.0 naar Verlof en Verzuim 2.0.
 • Nazorg (remote) van maximaal 2 uur

Investering

Uw investering voor pakket 1 is € 1.750,- (in plaats van € 2.700,-)

Uw investering voor pakket 2 is € 2.750,- (in plaats van € 4.200,-)

Uw investering voor pakket 3 is € 3.950,- (in plaats van € 6.075,-)

 

Wilt u met meer dan één persoon deelnemen aan de training? Indien één van bovenstaande pakketten wordt afgenomen, wordt voor iedere extra deelnemer aan een dag training € 150,- in rekening gebracht (in plaats van € 300,-).

 

Overige opmerkingen

Wij verzoeken u een eigen laptop mee te nemen naar de training, aangezien er in de eigen omgeving wordt gewerkt. Indien u geen laptop meeneemt, wilt u dit dan bij de inschrijving aangeven?

Tevens het verzoek om bij de inschrijving aan te geven of u gebruik maakt van pakket 1, 2 of 3.

Indien u met meer dan 1 persoon wilt deelnemen aan de training, geef dit dan ook bij de inschrijving aan.

De trainingen gaan door bij een minimum aantal deelnemers van 5 personen.


Data:

12 april 2021, 09.30 – 16.00 uur

Kantoor Exact, Delft

10 juni 2021, 09.30 – 16.00 uur

Kantoor Exact, Delft

€ 450,- (excl. btw)

 

7 oktober 2021, 09.30 – 16.00 uur

Kantoor Exact, Delft

€ 450,- (excl. btw)