Salaris software voor Sociale werkbedrijven

De meest krachtige, flexibele en betrouwbaarste salarisssoftware, gekoppeld aan jouw huidige HR Software


Vraag meer informatie aan

De meest complete software voor jouw sociale werkbedrijfDe wereld van HR & Salaris administratie is continu in beweging. De complexiteit neemt telkens toe door de verandering in wet- en regelgeving, waardoor de werkdruk toeneemt. Automatiseren van de salarisverwerking is essentieel om efficiënt te werken en je als sociaal werkbedrijf volledig te focussen op wat echt telt: er zijn voor jouw medewerkers.

Complete HR & Salaris software door de koppeling met Compas (Emergo)
De Participatiewet, Wet sociale Werkvoorziening en Werk & Inkomen zijn helaas geen wetten die altijd stil blijven staan. Jouw medewerkers zijn jouw kostbaarste bezit en het compliant zijn aan deze wetten, inclusief de verantwoording naar de arbodiensten en overheden, is dan ook erg belangrijk, maar ook erg tijdrovend.

 

Met Unit4 HR & Salaris Gemak in combinatie met Emergo (Compas) zorgt ervoor dat je altijd standaard aan alle wetten en afspraken voldoet en heb je:

  • een cliëntvolgsysteem (CVS) voor het juist plaatsen van een cliënt
  • Een HRM systeem met verlof, verzuim, en ontwikkelingsregistratie.
  • Een volldedig (automatisch) salarisadministratiesysteem die je meer tijd overlaat voor de uitzonderingen

HR & Salaris GemakMet Payroll van Unit4 HR & Salaris Gemak:

  • Koppel je naadloos met Compas voor HR
  • Heb je de meest flexibele en krachtigste salaris motor.
  • Ben je altijd up-to-date met wet- en regelgeving
  • Heb je een automatische salarisverwerking die zorgt voor focus op uitzonderlijke gevallen


Flexibel. Kan elke situatie aan.

Altijd correct en volgens actuele wet-regelgeving

Veilig en betrouwbaar